ببیـــــــن
من هم
مثل خــــــیلی از عاشـــــق ها
از تو یـــــادگاری دارم
ولــــی
یــــادگـــاری من
با بقیه فــــرق دارد
یــــــادگــــــاری مــــن
از تو
ســــینه ای پر از درد اســـــت ..
.
برای خودت زندگی کن،

کسی که ترا دوست داشته باشد، با تو میماند

برای داشتنت می جنگد....

اما اگر دوست نداشته باشد، به بهانه می میرود......

یه روزی پسری باخانوادش دعواش شد و از خانه زد بیرون و رفت خونه یکی از دوستاش یک ماه موند؛ بعد از یک ماه دختری را سر کوچه می‌بینه و بهش تیکه میندازه! یکی از دوستاش میگه می‌دونی این کی بود؟! میگه نه! میگه این خواهر همون رفیقت بود که تو یه ماه خونشون بودی! عذاب وجدان می‌گیره میره خونه رفیقش؛ رفیقش داشت مشروب می‌خورد به رفیقیش میگه ببخشید من سر کوچه به دختری تیکه انداختم ولی نمی‌دونستم خواهر تو بود! دوستش پیکشو می‌بره بالا میگه: به سلامتی رفیقی که یه ماه خونمون خورد و خوابید ولی خواهرمو نشناخت…

زمستانی سرد کلاغ غذا نداشت تا جوجه‌هایش را سیر کند، گوشت بدن خودش را می‌کند و می‌داد به جوجه‌هایش می‌خوردند زمستان تمام شد و کلاغ مرد! اما بچه‌هایش نجات پیدا کردند و گفتند: آخی خوب شد مرد، راحت شدیم از این غذای تکراری! این است واقعیت تلخ روزگار ما…

می‌دونی قشنگترین احساس چه وقتیه؟ وقتی برمی‌گردی یواشکی به عشقت نگاه کنی می‌بینی که اونم داشته بهت نگاه می‌کرده…


تمام سپاسم از آن کسی است ...


 که به من نیازی نداشت ...


 اما فراموشم نکرد !!!
 معذرت خواهی همیشه به این معنا نیست که تو


 اشتباه کردی و حق با دیگریست ...


 معذرت خواهی یعنی اون رابطه ....


 بیشتر از غرورت واست ارزش داره !!!


  می دونی تلخ ترین درد چیه ...؟

 

  تو بخوای؛


  اونم بخواد؛


  ولـــــی خــــــدا نـــــخــــــواد ...
وقتی تنهاییم دنبال یک دوست می گردیم

 

وقتی پیدایش کردیم دنبال عیب هایش می گردیم

 

و وقتی از دستش دادیم به یاد  خاطره هایمان با او می افتیم

 

و باز تنهاییم...خدایا

 مرا ببخش

به خاطر تمام درهایی که کوبیدم

و

در خانه ی تو نبود..


اگر عشقی را پیدا کردی به او بال پرواز بده ! عاشق باشد نمیپردخدایا
به خواب دوستان من آسایش
به بیداریشان عاقبت
به عشقشان ثبات
به مهرشان تداوم
و به عمرشان برکت عطا کن
خدایا...
شکرانه اش بامن